Elektro mobilitet kan være

med til at løse transportsektorens

klima- og miljøudfordringer

Dette projekt er medfinansieret igennem Interreg 4A programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler
fra den Europæiske Fond for regionaludvikling.

 

Konvertering af køretøjer til elektrisk drift gør det således muligt at forsyne store dele af transportsektoren

med ’grøn elektricitet’. Det giver mindre udledning af drivhusgasser, ligesom det reducerer

luftforureningen og støjbelastningen, som vi kender fra forbrændingsmotorer.

 

 

Velkommen til eMOTION hjemmesiden

"Grænseoverskridende elektromobilitet - udvikling og anvendelse af nye teknologier der muliggør bæredygtig elektrisk mobilitet" eMOTION er et Interreg 4a projekt i Schleswig-KERN og det sydlige Danmarks region. Fokus ligger på at styrke den regionale viden og forretningsudvikle muligheder inden for elektromobilitets sektoren.

På denne webside kan du finde oplysninger om projektet og dets aktiviteter.